Trenutni rezultati

Ana Antonova - 178
DJ Jock - 115
DJ Ogi - 157
Felver - 59
Filip Motovunski - 16
Ilija Rudman - 6
Insolate - 44
Ivna Ji - 53
Jan Kinčl - 15
Matroda - 13
Petar Dundov - 11
Peznt - 39
Tom Bug - 26
Nezavisna glazbena novinarska nagrada

Nezavisna glazbena novinarska nagrada