Pravilnik

Pravilnik Nezavisne glazbene novinarske nagrade "Elector"

OPĆENITO

 

Članak 1.

Pravilnik definira kategorije, glazbena područja, postupak i kriterije prijavljivanja, glasanja i objavljivanja dobitnika nezavisne novinarske glazbene nagrade „Elector“ (u nastavku „Elector“).

 

Članak 2.

Za „Elector“ glasuje biračko tijelo sastavljeno isključivo od glazbenih novinara koji redovito i sustavno prate hrvatsku elektroničku glazbenu scenu.

 

Članak 3.

Za „Elector“ konkuriraju snimke legalno objavljene na albumu, EP-u, singlu, ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom izdanju. Za „Elector“ se mogu natjecati snimke/izdanja objavljena unutar izborne godine te glazbeni eventi održani u izbornoj godini. Izbornu godinu svojom odlukom utvrđuje stručna komisija (u nastavku SK).
Izborna godina „Electora“ za 2021. godinu je od 01.12.2020. do 10.12.2021. godine.
Izborna godina „Electora“ za 2022. godinu je od 10.12.2021. do 10.12.2022. godine.
Izborna godina „Electora“ za 2023. godinu je od 10.12.2022. do 10.12.2023. godine.


Članak 4.

U „Electoru“ se mogu natjecati autori i izvođači koji su državljani Republike Hrvatske i/ili autori i izvođači kojima je Republika Hrvatska matična zemlja uspostave autorskog i/ili izvođačkog identiteta. Dobitnik može biti i strani producent u kategorijama u kojima pored izvođača nagradu dobiva i glazbeni producent. O svim eventualnim dvojbenim situacijama, SK „Electora“ će pri prosudbi uzeti u obzir na kojoj sceni ti umjetnici stvarno i stalno djeluju, kojoj dakle sceni njihova umjetnička djelatnost pripada, i prema tome donijeti odluku.

 

Članak 5.

U konkurenciji za „Elector“ mogu sudjelovati snimke, izdanja i izvođači izvorno objavljeni i/ili dostupni fizičko ili digitalno u RH. Snimke/izdanja moraju biti profesionalnog standarda i kvalitete.

 

Članak 6.

Prijave za „Elector“ počinju slanjem zadanih kategorija svim novinarima/glasačima te objavom te informacije u sredstvima javnog priopćavanja ili na internet stranici „Electora“. 

 

KATEGORIJE

 

Članak 7.

SK „Electora“ svake godine definira broj, naziv i opis kategorija. Konačni broj, naziv i opis kategorija, koje se upućuju biračkom tijelu, utvrđuje SK „Electora“ na osnovi pristiglih prijedloga od strane novinara kojih mora biti minimalno pet različitih da bi se kategorija održala.
SK „Electora“ ima pravo sažeti dvije ili više kategorija u jednu, odnosno prijaviti navedene prijedloge u odgovarajuće, raspoložive kategorije. SK „Electora“ može otvoriti i nove kategorije ako to kvaliteta i količina prijava omogućuje. Konačnu odluku o razvrstavanju prijedloga po kategorijama donosi SK „Electora“.


Kategorije u kojima će novinari/glasači predložiti, a zatim i glasati su:

 1. Album / kompilacija godine
  U ovoj se kategoriji bila najznačajniji album ili kompilacija koji je značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja, odnosno izdanje elektroničke glazbe koje sadrži najmanje šest (6) djela ili ukupnog trajanja od najmanje 30 minuta, a čiji autor/ica ili jedan od autora/ica živi i radi na području Republike Hrvatske,  u fizičkom i/ili digitalnom formatu koje se na digitalnom tržištu nudi u obliku cjelovitog izdanja, pod zajedničkim imenom. Album mora imati pretežno (51% ili više) novih snimaka objavljenih u izbornoj godini. U konkurenciju ulaze albumi/kompilacije u izdanju domaćih i inozemnih izdavača te self-release albumi/kompilacije. Nagradu primaju producent(i) i autori(i).
 2. Remiks godine
  U ovoj kategoriji glasuje se za najznačajniji remiks nekog glazbenog djela domaćeg ili stranog autora objavljenog te medijski prisutnog unutar izbornog razdoblja, bez obzira na jezik stihova te nalazi li se ta pjesma na nosaču zvuka objavljenom unutar izbornog razdoblja ili naknadno, a čiji autor/ica ili jedan od autora/ica živi i radi na području Republike Hrvatske. U konkurenciju ulaze glazbena djela u izdanju domaćih i inozemnih izdavača te remiksevi u vlastitom izdanju. Izvan konkurencije su remiksevi inozemnih autora za djela domaćih autora. Ako je jedan izvođač nominiran s dva ili više remiksa od strane žirija, u drugi krug glasanja ulazi onaj remiks koji je u prvom krugu glasanja imao najveći broj glasova od strane žirija. Nagradu prima autor(i).
 3. Event godine
  U ovoj kategoriji glasuje se za glazbeni događaj (party, koncert ili festival), serijal glazbenih događaja pod istim imenom/brandom ili klupski događaj koji se, u izbornoj godini, posebno istaknuo na hrvatskoj elektroničkoj sceni te time priskrbio posebnu pažnju i naklonost struke i publike . Nagradu prima predstavnik organizacijskog tima.
 4. Techno singl /EP godine
  U ovoj se kategoriji bira najznačajniji singl ili EP iz domene techno glazbe koji je značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja, odnosno izdanje koje sadrži najviše pet (5) djela ili ukupnog trajanja do 30 minuta, a čiji autor/ica ili jedan od autora/ica živi i radi na području Republike Hrvatske. Unutar techno žanra ulaze sve podvrste techna (electro, electro techno, hard techno, industrial techno, minimal techno i sl.)  U konkurenciju ulaze glazbena djela u izdanju domaćih i inozemnih izdavača te singlovi u vlastitom izdanju. Ako je jedan izvođač nominiran s dva ili više singlova/EP-a od strane žirija, u drugi krug glasanja ulazi onaj singl/EP koji je u prvom krugu glasanja imao najveći broj glasova od strane žirija. Nagradu prima autor(i).
 5. House singl /EP godine
  U ovoj se kategoriji bira najznačajniji singl ili EP iz domene house glazbe koji je značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja,  odnosno izdanje koje sadrži najviše pet (5) djela ili ukupnog trajanja do 30 minuta, a čiji autor/ica ili jedan od autora/ica živi i radi na području Republike Hrvatske. Unutar house žanra ulaze sve podvrste housea (deep house, tech house, jackin house, nu disco/disco house, soulful house, progressive house, micro house i sl.)  U konkurenciju ulaze glazbena djela u izdanju domaćih i inozemnih izdavača te singlovi u vlastitom izdanju. Ako je jedan izvođač nominiran s dva ili više singlova/EP-a od strane žirija, u drugi krug glasanja ulazi onaj singl/EP koji je u prvom krugu glasanja imao najveći broj glasova od strane žirija. Nagradu prima autor(i).
 6. Bass singl /EP godine
  U ovoj se kategoriji bira najznačajniji singl ili EP iz domene bass glazbe koji je značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja, odnosno izdanje koje sadrži najviše pet (5) djela ili ukupnog trajanja do 30 minuta, a čiji autor/ica ili jedan od autora/ica živi i radi na području Republike Hrvatske. Unutar bass žanra ulaze sve podvrste bassa (drum'n'bass, reggae/dub, dubstep, UKG, techstep i sl.)  U konkurenciju ulaze glazbena djela u izdanju domaćih i inozemnih izdavača te singlovi u vlastitom izdanju. Ako je jedan izvođač nominiran s dva ili više singlova/EP-a od strane žirija, u drugi krug glasanja ulazi onaj singl/EP koji je u prvom krugu glasanja imao najveći broj glasova od strane žirija. Nagradu prima autor(i).
 7. Electronica singl /EP godine
  U ovoj se kategoriji bira najznačajniji singl ili EP iz domene electronice koji je značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja,  odnosno izdanje koje sadrži najviše pet (5) djela ili  ukupnog trajanja do 30 minuta, a čiji autor/ica ili jedan od autora/ica živi i radi na području Republike Hrvatske. Electronica podrazumijeva pravce i fuzije ambijentalne i eksperimentalne glazbe, leftfield, lo-fi, abstract, raw i sl. U konkurenciju ulaze glazbena djela u izdanju domaćih i inozemnih izdavača te singlovi u vlastitom izdanju. Ako je jedan izvođač nominiran s dva ili više singlova/EP-a od strane žirija, u drugi krug glasanja ulazi onaj singl/EP koji je u prvom krugu glasanja imao najveći broj glasova od strane žirija. Nagradu prima autor(i).

 8. New (S)elector godine
  U ovoj kategoriji glasuje se za najzapaženijeg mladog hrvatskog DJ-a ili producenta elektroničke glazbe u prošloj godini, koji je značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu i ustanovio opću prepoznatljivost u široj javnosti unutar izbornog razdoblja, neovisno o glazbenom usmjerenju. Nagradu prima izvođač.
 9. DJ Godine - nagrada publike
  U ovoj kategoriji novinari predlažu, ali publika glasa za najzapaženijeg hrvatskog DJ-a u prošloj godini, neovisno o glazbenom usmjerenju. Nagradu prima izvođač.

 

Članak 8.

SK „Electora“ može dodijeliti posebne nagrade istaknutim pojedincima, skupinama, djelima, medijima ili institucijama, ako procijeni da je njihovo djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku elektroničku glazbu ili za promicanje hrvatske elektroničke glazbe u inozemstvu. Nagrada se može dodijeliti pojedincima i posthumno.

 

PRIJAVLJIVANJE I OBRADA PODATAKA

 

Članak 9.

SK „Electora“ ima ovlasti ispraviti i kategorizirati prijave, odnosno eliminirati neispravne prijave. Stručna komisija odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Rad stručnih komisija koordinira direktor „Electora“. Svaka kategorija mora sadržavati najmanje pet (5) prijava da bi se održala, odnosno ponudila biračkom tijelu na glasanje.

 

GLASAČKO TIJELO

Članak 10.

Glasačko tijelo čine novinari/glasači čiji konačan broj utvrđuje SK „Electora“ .

 

Članak 11.

Brojanje, odnosno verifikaciju rezultata glasanja za nominacije i dobitnike nagrada obavlja direktor „Electora“ uz prisutnost javnog bilježnika, određenog odlukom SK „Electora“. Odabrani javnobilježnički ured jamči regularnost, istinitost i tajnost prebrojavanja glasova. Rezultati glasanja su tajna do proglašenja nominiranih, odnosno dobitnika nagrade. Nadzor nad provođenjem odredbi iz ovoga članka obavlja direktor „Electora“.

 

NOMINIRANJE I GLASANJE ZA NOMINACIJE I ZA DOBITNIKA NAGRADE

 

Članak 12.

Nominiranje i glasanje za „Elector“ provodi se u dva kruga, i to:

 • 1. krug – nominiranje po zadanim kategorijama
 • 2. krug - glasanje za dobitnike nagrade

Članovi SK „Electora“ koji su ujedno i glazbeni novinari, mogu isključivo glasati za nominirane u 2. krugu, ali ne i nominirati izvođače/albume/pjesme u 1. krugu.

 

Članak 13.

Glasači za „Elector“ glasuju on-line. Svim glasačima će se u roku kojeg odredi SK „Electora“ elektronski poslati materijali za 1. i 2. krug glasanja.

 

Članak 14.

Nominiranje u 1. krugu vrijedi ako udovoljava sljedećim pravilima: Svaki novinar/glasač može uvrstiti maksimalno deset nominacija, a minimalno tri u pojedinoj kategoriji. Ako novinar/glasač nije upoznat s tom kategorijom, nije dužan predložiti nominacije i/ili glasati za iste. Nakon kruga nominacija, svi pristigli prijedlozi će se uvrstiti u zadane kategorije te ponuditi novinarima glasačima na odabir po sljedećem principu: Deset (10) prijedloga u kategorijama Albuma/kompilacija godine, DJ godine, Techno/House/Bass/Electronica single/EP godine i Remixa godine te (5) prijedloga u kategorijama New (S)elector i Event godine. Ako u određenoj kategoriji postoji jednak broj bodova kod više prijedloga nominacija, u daljnji odabir ulaze svi prijedlozi s tim brojem bodova.

Novinari/glasači moraju glasati za maksimalno tri (3) pjesme/izvođača, osim u kategoriji Album/kompilacija godine gdje mogu glasati za maksimalno pet (5) izvođača. Novinari/glasači glasuju stavljajući odabrane od prvog do trećeg mjesta, s time da prvo mjesto vrijedi tri (3) boda, drugo dva (2) i treće jedan (1) bod; osim u kategoriji Albuma/kompilacije godine gdje se odabrani stavljaju od prvog do petog mjesta, s tim da prvo mjesto vrijedi pet (5) bodova, a peto jedan (1) bod.

 

Članak 15.

Nakon kruga glasanja proglašavaju se nominirani prijedlozi, koji su ostvarili najveći broj glasova, i to po tri (3) prijedloga u svakoj kategoriji, osim u kategoriji Album/Kompilacija godine s pet (5) izvođača. U slučaju da dvije ili više prijava dobiju jednaki broj glasova, zbrajaju se više prvih mjesta, odnosno drugih pa trećih ako je to potrebno. Ako i nakon toga bude jednak broj glasova i mjesta, proglašava se više dobitnika u toj kategoriji.

 

Članak 16.

SK „Electora“ ovlaštena je dati upute glasačima o načinu i postupku glasanja, sukladno odredbama Pravilnika.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

Upute o načinu i postupku glasanja za svaku izbornu godinu, te obrasci za glasanje, čine dio ovog Pravilnika.

 

Članak 18.

SK „Electora“ utvrđuje zvučni i vizualni identitet „Electora“ te datum i mjesto održavanja završne dodjele novinarske glazbene nagrade „Elector“, o programu same dodjele, kao i o tome kada će se uručivati nagrade za pojedine kategorije u okviru večeri dodjele nagrada.

 

Članak 19.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, u ovlasti su SK „Electora“.

 


U Zagrebu, 01.10.2021.; U Zagrebu, 10.12.2022.; U Zagrebu, 10.12.2023.

Direktor nezavisne novinarske glazbene nagrade „Elector“

Dražen Baljak - 2021.

Arsen Pavešić - 2022.

Arsen Pavešić - 2023.

Nezavisna glazbena novinarska nagrada

Nezavisna glazbena novinarska nagrada